رسيدگي ارزش افزوده

اصلاحيه تبصره بند (7) دستورالعمل رسيدگي و استرداد شهريور ماه 1394

اصلاحيه تبصره بند (7) دستورالعمل رسيدگي و استرداد شهريور ماه 1394

شماره : 83-94-260 تاريخ : 18-08-1394 نظر به اينکه در خصوص تبصره بند (7) دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده، ضميمه بخشنامه شماره 58-94-260 مورخ 08-06-1394 ابهاماتي توسط ادارات امور مالياتي مطرح گرديده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ايجاد رويه…

چگونگي معافيت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق  آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي

چگونگي معافيت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي

معافيت ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد ، سازمان امور مالياتي از آنجايي که اشخاص مقيم مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي که به عرضه کالا يا ارائه خدمت

پانزدهم مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان 1394

پانزدهم مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان 1394

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور: 15 مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان 1394 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور گفت: 15 مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان 94 است. به گزارش…

بخشنامه قانون ماليات بر ارزش افزوده مسكن مهر

بخشنامه قانون ماليات بر ارزش افزوده مسكن مهر

بخشنامه قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص پروژه هاي  مسكن مهر دانلود بخشنامه ماليات ارزش افزوده پروژه هاي مسكن مهر

کد‌فروشي و علي الرأسي دفاتر و رأی شعبه دیوان

کد‌فروشي و علي الرأسي دفاتر و رأی شعبه دیوان

کد‌فروشي و علي الرأسي دفاتر و رأی شعبه دیوان تحلیلی بر نحوه اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مصطفی با‌تقوا / حسابدار رسمی  الف) براساس نص صریح تبصره (1) ماده 272 ق.م.م همچنین آمده است: «اداره امور مالیاتی، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص…

رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده

رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده

رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با اولويت پرونده هاي سنوات اوليه همانگونه که مطلع هستيد ماده «34» قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر نموده،« مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و ساير فرمهاي مربوط، ماشين هاي صندوق و يا…

پاسخ به سؤالات در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده

پاسخ به سؤالات در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده

پاسخ به سؤالات در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده نظر به سؤالات مطروحه ادارات کل امور مالياتي و به منظور اتخاذ رويه واحد در فرآيند رسيدگي،مطالبه و وصول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي دارد: 1. ارائه خدمات در ايران براي غير و در…

نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين 167 و 191 قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده

نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين 167 و 191 قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده

شماره:66/93/200 تاريخ:24/6/1393 بنابه اختيار حاصل از مقررات مادتين 167 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن پيرو تفويض اختيار به عمل آمده در اين ارتباط درخصوص تقسيط و بخشودگي بدينوسليه مقرر مي دارد تقسيط و بخشودگي جرائم ماليات هاي مستقيم موديان مشمول قانون ماليات بر…

ماليات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ

ماليات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ

به منظور حل مشکلات مطروحه توسط صنف صنعت سنگ جلسه اي در تاريخ 27/2/1393 در دفتر وزير محترم امور اقتصادي و دارايي با حضور آقايان دکتر فولادگر و صرامي نمايندگان محترم اصفهان، آقاي دکتر عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، آقاي پناهي قائم مقام سازمان، آقاي طاري بخش معاون…

آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور

آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور

شماره:90836 /ت48793هـ تاريخ:18/04/1392 پيوست: آيين نامه اجرايي ماده ( 17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور                                                                              وزارت امور اقتصادي و دارايي-وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور     هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/4/1392 بنا به پيشنهاد…


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/taxadvis/public_html/wp-includes/functions.php on line 3413